top of page

Prof. Dr. Serdar Pirtini

egitmen 1.jpeg

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olan Sertdar Pirtini; 1191 yılında Anadalu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü'ndee lisans derecesini, 1993'te ise Marmara Üniversitesi Sosyaş Bilimsel Enstitüsü İşletme AnabilimDalı'nda yüksek lisansını tamamlamıştır.


1992 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak giren Serdar Pirtini; 1998 yılında Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. Serdar Pirtini 2005 yılında “Doçent”, 2011’de ise “Profesör” olmuştur.


Serdar Pirtini İşletme, İktisat ve Ekonometri Bölümleri’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde Pazarlama ve Global Pazarlama dersleri vermektedir. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde pazarlama dersleri, Sabancı ve Koç Üniversiteleri tarafından yürütülen Turquality Programı ve Yönetici Geliştirme Programı ile Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu’nda eğitimler vermektedir.


Sabancı Üniversitesi Marka Pratiği Yüksek Lisans Programında ders veren Serdar Pirtini, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında şirketlere ve özel sektör temsilcilerine göre özel olarak yürütülen eğitim projelerinde de yer almaktadır.


2005-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Serdar Pirtini’nin pazarlama konusunda kitapları, ulusal ve uluslararası bildirileri, çeşitli hakemli dergilerde, editörlü kitaplarda ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Serdar Pirtini, a faculty member at the Department of Business Administration, Faculty of Business Administration, Marmara University completed his undergraduate degree in the Department of Communication Arts, Faculty of Communication Sciences at Anadolu University in 1991 and earned his master's degree from Marmara University Social Scientific Institute Business Administration Department in 1993.


Serdar Pirtini, who entered Marmara University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration as a Research Assistant in 1992, completed his doctoral degree in Production Management and Marketing in 1998. Serdar Pirtini became "Associate Professor" in 2005 and "Professor" in 2011.


Serdar Pirtini teaches Marketing and Global Marketing courses at the undergraduate, graduate and doctoral levels in the Departments of Business Administration, Economics and Econometrics. He teaches marketing courses at Galatasaray University, Istanbul Commerce University, Bahçeşehir University, Turquality Program and Executive Development Program carried out by Sabancı and Koç Universities, and Bahçeşehir University School of Government and Leadership.

Serdar Pirtini, who teaches at Sabancı University Brand Practice Master's Program, also takes part in training projects carried out specifically for companies and private sector representatives within the scope of Marmara University Continuing Education Center.


Professor Doctor Serdar Pirtini, who was a member of Marmara University Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty Board and Administrative Board between 2005-2011, has books on marketing, national and international papers, articles published in various refereed journals, editorial books and newspapers.

English Trainers
bottom of page