top of page

Doç. Dr. Şevket Sayılgan

egitmen 1.jpeg

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Doktora programlarını tamamladı. 1999-2004 yılları arasında Pamukbank Kredi Risk Yönetimi - Ekonomik Araştırmalar ve Sektörel Tahminler Servisinde Yönetici, 1999 yılında Toprakbank Menkul Değerler’de Baş Ekonomist, 1998-1999 yılları arasında Garanti Bankası’nda Kurumsal Finansman Uzmanı, 1995-1998 yılları arasında Sınai Yatırım Bankası’nda İktisadi Tetkik ve Araştırmalar Uzmanı, 1990-1995 yılları arasında IBAR (International Banking Advisory and Research Group)’sa Analist olarak görev aldı. 1988-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Şevket Sayılgan akademisyen kimliğinin yanı sıra, özel kurum ve kuruşlara Finansal Yönetim Uzmanlığı, Finansçı Olmayanlar İçin Finans, Finansal Analiz gibi finans alanında pek çok eğitimler vermektedir.

He completed his undergraduate education at Marmara University Faculty of Economics, and his graduate and doctorate studies at Marmara University Economics Department.


Between 1999 and 2004, he served as the Manager of Pamukbank Credit Risk Management - Economic Research and Sectoral Forecasts Service. After serving as the Chief Economist at Toprakbank Securities in 1999, Sayılgan continued to work as a Corporate Finance Specialist at Garanti Bank between 1998-1999. Between 1995-1998, he worked as an Economic Research and Research Specialist at Sınai Yatırım Bankası.


He worked as an Analyst at IBAR (International Banking Advisory and Research Group) between 1990-1995. Between 1988-1995, he worked as a Research Assistant at the Department of Press Economy and Management, Faculty of Communication at Marmara University. In addition to his academic identity, Şevket Sayılgan gives many trainings in the field of finance such as Financial Management Specialization, Finance for Non-Financials, Financial Analysis to private corporations and organizations.

English Trainers
bottom of page