top of page

Doç. Dr. Taşkın Dirsehan

egitmen 1.jpeg

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İngilizce İşletme programı öğretim üyesi Doç.Dr. Taşkın Dirsehan; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla Galatasaray, Marmara ve İstanbul üniversitelerinde tamamlamıştır.

Omnichannel pazarlama, pazarlama yönetiminde bilişim sistemlerinin kullanımı, teknolojinin benimsenmesi ve müşteri deneyimi yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası akademik ve sektörel yayınları ve atıfları bulunan Doç.Dr. Taşkın Dirsehan, TÜBİTAK’tan uluslararası yayınları için yayın teşvikine hak kazanmıştır. Marmara Üniversitesi’nin dışında, Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinin yanı sıra Fransa, Arnavutluk ve Belçika’da çeşitli üniversitelerde misafir olarak lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir.

Aynı zamanda müşteri deneyimi yönetimi ve pazarlama yönetiminde bilişim sistemlerinin kullanımı konularında sektörel eğitimler vermiş olup “CX Awards Turkey” jürisinde yer almaktadır.

Associate Professor Dr. Taşkın Dirsehan, who gives lectures at the English Business Administration program at Marmara University Faculty of Business Administration completed his undergraduate studies at Galatasaray University, his graduate studies at Marmara University and his doctoral studies at Istanbul University.


Having national and international academic and sectoral publications and citations in the fields of omnichannel marketing, the use of information systems in marketing management, technology adoption and customer experience management, Associate Professor Doctor Taşkın Dirsehan has been awarded a publication incentive from TÜBİTAK for his international publications.


Apart from Marmara University, he has given undergraduate and graduate courses as a guest at various universities in France, Albania and Belgium as well as Bilgi and Bahçeşehir Universities.

English Trainers
bottom of page